دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن انهدام شبکه اغفال دختران و سرقت خودرو

سيدخليل سجادپور – ۱۴ عضو يک شبکه بزرگ سرقت و اغفال دختران که در قالب چند باند فعاليت مي کردند، با تلاش ماموران کلانتري آبکوه مشهد در حالي دستگير شدند که تلاش پليس براي دستگيري اعضاي ديگر اين شبکه همچنان ادامه دارد. فرمانده انتظامي مشهد روز گذشته با بيان اين مطلب گفت: در پي اعلام چند فقره سرقت از داخل خودروهاي مدل بالا در اطراف مراکز تجاري مهم مشهد، گروه ويژه اي از ماموران گشت و تجسس کلانتري آبکوه تلاش خود را براي دستگيري سارقان آغاز کردند.سرهنگ پاسدار احد کريمي افزود: گروه ويژه که با نظارت مستقيم سروان بهرام زاده (رئيس کلانتري) فعاليت هاي اطلاعاتي و عملياتي خود را ادامه مي دادند، در ادامه پي گيري اين پرونده متوجه شدند که با يک باند حرفه اي طرف هستند و اعضاي باند سرقت هاي خود را در اوايل شب انجام مي دهند. وي افزود: ماموران انتظامي پس از گذشت چند روز به ۲ جوان که در حال سرقت از داخل يک خودرو پژوپارس در اطراف مرکز تجاري در بولوار جانباز بودند، مشکوک و موفق شدند يکي از سارقان را قبل از آن که بتواند با استفاده از خودرو پرايد پارک شده فرار کند، دستگير کنند. رئيس پليس مشهد ادامه داد: با انتقال متهم دستگير شده به کلانتري بازجويي از وي به شيوه پليسي آغاز و مشخص شد که خودرو پرايد نيز مسروقه است و سارقان چندي قبل آن را سرقت کرده اند.سرهنگ کريمي با اشاره به اين که متهم دستگير شده در بازجويي هاي اوليه به ارتکاب ۱۸ فقره سرقت از داخل خودروها اعتراف کرده است، افزود: در بازرسي از داخل پرايد مسروقه نيز تعداد زيادي کارت هاي سوخت، عابربانک و اسناد و مدارک سرقتي ديگر به دست آمد که مشخص شد سارق دستگير شده از اعضاي يک شبکه بزرگ سرقت است که در قالب چند باند در مشهد فعاليت مي کنند. بنابراين دستور داديم تا اين پرونده به طور ويژه در دستور کار قرار گيرد و تمامي عوامل سرقت ها دستگير شوند.وي گفت: متهم دستگير شده همچنين در اعترافات خود عنوان کرد که در برخي از سرقت ها ۲ تن از همدستانش که يکي از آن ها در حال تحمل کيفر در زندان است با او همکاري داشته اند. بنابراين ماموران انتظامي با هماهنگي مقام قضايي جوان ۲۳ ساله اي به نام رضا را از زندان تحويل گرفتند و تحت بازجويي قرار دادند. فرمانده انتظامي مشهد خاطرنشان کرد: اين متهم سابقه دار ۲ مخفيگاه ديگر اعضاي شبکه را در بولوار فرهنگ و انديشه به ماموران معرفي کرد که ماموران با هماهنگي قضايي وارد مخفيگاه سارقان شدند اما کسي در اين مخفيگاه حضور نداشت. سرهنگ پاسدار احد کريمي تصريح کرد: ماموران در ادامه رسيدگي به اين پرونده و با انجام فعاليت هاي اطلاعاتي مخفيگاه ديگر اعضاي اين شبکه را در چهارراه خواجه ربيع شناسايي کردند و با کسب مجوزهاي قضايي اين محل را به محاصره در آوردند. در بازرسي از اين منزل مقاديري اموال مسروقه به همراه يک دستگاه چرخ خياطي سرقتي کشف شد و ۳ مرد جوان و يک دختر ۱۸ ساله فراري دستگير شدند. يکي از متهمان دستگير شده در اين مخفيگاه اعتراف کرد که چرخ خياطي مسروقه را ۲ تن از اعضاي باند به نام هاي کاظم و محمد به اين جا آورده و اظهار داشته اند که يک کارگاه خياطي را مورد دستبرد قرار داده اند.دختر ۱۸ ساله نيز مدعي شد که به تازگي از زندان آزاد شده ام و جا و مکاني براي زندگي ندارم به همين دليل با يکي از اعضاي باند دوست شدم. رئيس پليس مشهد اضافه کرد: با بررسي سوابق کاظم و محمد مشخص شد که اين دو نفر به همراه يکي از همدستانشان روز گذشته در حالي که سوار بر يک دستگاه پرايد مسروقه بوده اند موردظن ماموران کلانتري خواجه ربيع قرار گرفته و هنگام فرار با شليک پليس مواجه شده اند که در نهايت ۳ جوان ياد شده با رها کردن خودرو مسروقه گريخته اند که خودرو نيز به کلانتري منتقل شده است. وي افزود: ماموران کلانتري آبکوه پس از تبادل اطلاعاتي با ماموران کلانتري خواجه ربيع موفق شدند مخفيگاه ديگر اعضاي اين شبکه را شناسايي کنند و در يک عمليات غافلگير کننده وارد اين مکان شوند. وي گفت: در اين منزل نيز ۸ مرد به همراه يک دختر ۱۶ ساله فراري نيز دستگير شدند و مشخص شد که اعضاي اين باند اين منزل را به طور مجردي و براي انجام اعمال غيرقانوني خود اجاره کرد ه اند. اين دختر نوجوان نيز که پدر و مادرش زنداني هستند عنوان کرد که مورد اغفال اعضاي باند قرار گرفته است. سرهنگ کريمي تصريح کرد: با انجام تحقيقات از متهمان دستگير شده همچنين مشخص شد که آنان چندي قبل يک خودرو پرايد ديگر را سرقت کرده اند که در يکي از پمپ بنزين هاي جاده قديم قوچان مالباخته خودرو خود را در حالي که دختر و پسر جواني داخل آن بودند شناسايي مي کند اما جوان ياد شده براي فرار از چنگ شاکي او را با ضربه چاقو مجروح و از محل به همراه دختر جوان فرار مي کند. وي گفت: اين در حالي بود که تصوير سارق توسط دوربين هاي پمپ بنزين ثبت شده بود که شاکي پرونده نيز با حضور در کلانتري آبکوه سارق را شناسايي کرد. وي ادامه داد: محمد يکي از متهمان دستگير شده اين پرونده نيز چندي قبل به اتهام سرقت دستگير شده بود که با سپردن قرار وثيقه تا زمان رسيدگي به پرونده اش آزاد شده بود. سرهنگ کريمي گفت: متهمي که با مالباخته درگير شده بود نيز ضمن اعتراف به سرقت خودرو گفت: دختري که همراهم بود از دختران فراري است که مدتي است از يکديگر جدا شده ايم. رئيس پليس مشهد در پايان اضافه کرد: تاکنون ۱۴ عضو اين شبکه دستگير شده اند که تلاش پليس براي دستگيري ديگر متهمان فراري و کشف اموال مسروقه همچنان ادامه دارد.همچنين به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس خراسان رضوي، فرمانده انتظامي مشهد از متلاشي شدن يک باند فساد و سقط جنين خبر داد.