دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن بازنگری دروس معارف دانشگاه‌ها

دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش عالی درباره وضعیت بازنگری سرفصل‌های دروس معارف دانشگاه‌ها گفت: سرفصل‌های دروس معارف نیز مانند سایر دروس دانشگاهی نیازمند بازنگری است؛ چراکه دروس معارف نیازمند کارآمدسازی و عمق‌بخشی هستند.سعید قدیمی در گفت‌وگو با «مهر» با بیان این مطلب گفت: سیاست بازنگری در سرفصل‌های دروس دانشگاهی را طبق قانون برنامه پنجم توسعه دنبال مي‌کنیم تا تمام سرفصل‌های دروس دانشگاهی به روز، غنی و کارآمد شود. در این راستا در سرفصل‌های دروس معارف نیز بازبینی صورت مي‌گیرد.