دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن توضیحات وزارت تعاون، کار و رفاه درباره یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی درج خبری تحت عنوان تحقق نرخ بیکاری تک رقمی تا پایان سال، توضیحات تکمیلی را ارسال کرد.در متن توضیحات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: آنچه در متن خبر مزبور نیز قابل مشاهده است تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نزولی بودن آمار نرخ بیکاری بر اساس اعلام مرکز آمار ایران است که نشان دهنده تاثیرگذاری برنامه های اشتغال زایی دولت در این راستا است.همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی را با توجه به روند نزولی آن دور از دسترس ندانستند لیکن ایشان تاکید یا وعده ای برای رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی تا پایان سال جاری نداشتند.