دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن تولید نفت اوپک در بالاترین رقم در سه سال اخیر

میزان تولید نفت عربستان در این مدت به مرز 10 میلیون بشکه در روز رسیده است . بر این اساس میزان تولید نفت اوپک به استثنای عراق در این مدت به 27.94 میلیون بشکه در روز رسیده است که این رقم 800 هزار بشکه بیشتر از ماه اکتبر بوده است . این گزارش می افزاید نیمی از افزایش تولید نفت اوپک در این مدت مربوط به افزایش تولید عربستان است که تولید نفت خود را از 9.5 میلیون بشکه در روز در ماه اکتبر به بیش از 9.9 میلیون بشکه در روز افزایش داده است.میزان تولید نفت عراق نیز در این مدت به بیش از 2.845 میلیون بشکه رسیده است . سقف رسمی تولید نفت اوپک از ابتدای سال 2009 میلادی در حد 24.845 میلیون بشکه تثبیت شده است ولی اکثر اعضای این سازمان هم اکنون بالاتر از سهمیه های تعیین شده نفت تولید می کنند .در این مدت تولید نفت کویت و امارات نیز افزایش داشته است. تولید نفت کویت در این مدت به بیش از 2.69 میلیون بشکه و تولید امارات نیز به 2.49 میلیون بشکه رسیده است. سهمیه رسمی این دو کشور از سوی اوپک 2.22 میلیون بشکه تعیین شده است. نشست آتی وزرای نفت اوپک برای تعیین سیاستهای تولید سازمان قرار است روز چهارشنبه در شهر وین برگزار شود . سازمان بین المللی انرژی نیز میزان تولید نفت اوپک به غیر از عراق را در ماه اکتبر 27.32 میلیون بشکه در روز اعلام کرد که این رقم 2.48 میلیون بشکه بیشتر از سهمیه رسمی سازمان است . در واقع اعضای اوپک تنها به 34 درصد از سهمیه های تعیین شده از سوی این سازمان پایبند بوده اند .