دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن مصرف نان خمیر موجب آسیب معده می‌شود

سید علی ابوالحبیب اظهار داشت: ادویه‌ها دارای طبیعتی خشک هستند و ضرر بسیار دارند ولی مصرف آن همراه با غذاهای سرد ضرر این مواد را کاهش می‌دهد.وی گفت: نان پر از خمیر طبیعتی گرم و تر دارد و باعث ترش کردن معده و از بین رفتن معده می‌شود؛ بهترین نان آن است که خیلی خشک و برشته شده یا نه خیلی خمیری و شل نباشد.این محقق طب اسلامی افزود: طبع گندم با سبوس، گرم و معتدل است اما طبع آرد سفید گندم (آرد نانوایی) گرم و کمی خشک است همچنین آرد نول یا آرد سه صفر که در تهیه پیتزا و ماکارونی استفاده می‌شود، دارای طبیعتی گرم و خشک است.گندم بو داده دارای طبیعت گرم و خشک استابوالحبیب اضافه کرد: گندم بوداده دارای طبیعتی گرم و خشک است و طبع سویق گندم، سرد و تر است؛ سویق یا قاووت گندم از آرد سفید گندم است که پس از جوشانده شدن در آب، آن را از پارچه صافی عبور داده و خمیر باقی‌مانده را به صورت لقمه یا گلوله خشک شده درمی‌آورند.وی بیان داشت: تابستان‌ها زمانی که غلبه گرمی مثل دم و صفرا زیاد است، در صبح ناشتا می‌توان سویق را همراه با کمی عسل و کمی شکر و آب سرد مصرف کرد.این محقق طب اسلامی ادامه داد: افراد سعی کنند که در مصرف غذاها تعادل را رعایت کرده و گرمی را همراه با سردی یا بالعکس مصرف کنند.ابوالحبیب عنوان کرد: افرادی که دارای طبیعت گرم هستند، سعی کنند 30 درصد از غذای خود را از مواد غذایی با طبیعت سرد و 70 درصد از غذای خود را از مواد غذایی طبیعت گرم انتخاب کنند.منبع: فارس