دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن نجات 11 عضو خانواده از ميان آتش

اين آتش سوزي در نخستين ساعت بامداد روز دوشنبه هنگامي رخ داد كه اعضاي خانواده در پايان روز سختي كه در سوگ فوت پدرشان گذرانده بودند، استراحت مي‌كردند.آتش سوزي در طبقه دوم ساختمان رخ داد و ساكنان منزل مسكوني وقتي متوجه آتش سوزي شدند كه در ميان شعله‌هاي آتش و دود ناشي از آن گرفتار شده بودند و 3 نفر از آنها كه موفق شدند خود را نجات دهند در تماس با سامانه 125 از آتش نشاني كمك خواستند؛ بقيه آنها هم كه يازده نفر بودند براي فرار از آتش به بالكن طبقه دوم پناه برده بودند.با اعلام اين خبر، بلافاصله آتش نشانان ايستگاه‌هاي 77 و 34 با تجهيزات كامل همزمان ساعت يك بامداد روز دوشنبه راهي محل حادثه در خيابان ستارخان، خيابان سازمان آب شدند.به گفته مهدي داوري معاون منطقه 4 عمليات آتش نشاني تهران كه در محل حادثه بود، آتش نشانان در قالب دو تيم عملياتي تلاش خود را آغاز كردند و گروهي از آنان خود را به طبقه دوم ساختمان رساندندو موفق شدند 11 نفر اعضاي خانواده را با استفاده از دستگاه تنفسي از ميان شعله و دود آتش نجات دهند و از ساختمان خارج كنند.گروه ديگري از آتش نشانان هم با قطع كردن جريان برق و گاز ساختمان و اجراي عمليات ايمن سازي خود را به كانون آتش سوزي رساندند و با بكارگيري تجهيزات خاموش كننده شعله‌هاي آتش را به سرعت مهار و آتش سوزي را كاملاً خاموش كنند.وي افزود: آتش نشانان همچنين عمليات جستجو را براي اطمينان بيشتر از نبود آتش پنهان در ساختمان به ويژه طبقه اول آن كه استوديوي توليد فيلم و مملو از تجهيزات صوتي و تصويري بود انجام دادند و پس از سه ساعت عمليات و رضايت خاطر از نجات 11 نفر از شهروندان به ماموريت خود پايان دادند.منبع: جام جم