دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن نظارت مجلس مانع عدول دولت می‌شود

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به بی انظباطی مالی اخیر در جامعه گفت: به دلیل پویایی اقتصاد ایران وقوع انحراف مالی می تواند طبیعی باشد ولی ازآنجاییکه در کشوری اسلامی به سر می بریم وقوع چنین رخدادهایی غیرعادی است ومجلس با تقویت بعد نظارتی خود باید مانع ازوقوع چنین رخدادهایی شود.محمد علی رضایی با اشاره به بی انظباطی مالی رخ داده در کشورافزود: برداشت افراد از بی انظباطی مالی متفاوت است ضمن اینکه در برخی مواقع مجلس معتقد است دولت قانون را رعایت نمی کند و دولت نیز مدعی است یکی از قانونمند ترین دولتها درمقایسه با دولت های گذشته است بنابراین درباره موضوعات متعدد از جمله انحرافات مالی و اینکه درحادثه اخیر چه کسی مقصراست، اختلاف نظراتی وجود دارد.نماینده مردم تربت حیدریه درمجلس شورای اسلامی اظهارداشت: البته در کشوری پرتحرک و پویا مثل ایران که اقتصادی فعال دارد ممکن است انحراف مالی نیز رخ دهد، البته این اتفاق از نظر شانیت اسلامی غیر قابل قبول است ونباید تکرار شودعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به انحراف مالی رخ داده در جامعه ایرانی تصریح کرد: بی انظباطی مالی و انحراف اخیر دربانک ملی و صادرات برای نظام ومسئولین و همه دست اندرکاران حکومت اسلامی سنگین و شکننده بود لذا دیگر نباید شاهد چنین رخدادهایی باشیم.وی افزود: وقوع بی انظباطی و انحراف مالی در برخی کشورها طبیعی است ولی برای کشور اسلامی ایران غیر قابل قبول است ونباید تکرار شود البته ممکن است به دلیل غفلت مسئولین درسطوح کوچکتر جامعه انحرافاتی پیش آید ولی ایران یک کشور پر هرج و مرج نیست و انجام بی انظباطی های مالی غیر قابل چشم پوشی است.نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در انحرافات مالی اخیرهم دولت وهم مجلس مقصرهستند یادآورشد: مجلس باید با نظارت دقیق تر خود اجازه بروز انحراف مالی را به دولت نمی داد و دولت نیز با نظارت دقیق بر زیرمجموعه های خود اجازه نمی داد از مصوبات مجلس عدول کنند .