دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن واكنش وزير بهداشت به طرح «پزشك امين»

وزير بهداشت درباره ا جراي طرح «پزشك امين» از سوي سازمان تامين اجتماعي گفت: هيچ برنامه سلامت محوري به جز برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع براي ما معنا و مفهومي نخواهد داشت.به گزارش ایسنا دكتر مرضيه وحيد دستجردي ادامه داد: برنامه پزشك خانواده برنامه اي ملي است كه وزارت بهداشت بايد آن را اجرا كند. براي اجراي اين برنامه دو وزارتخانه بهداشت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي عزم خود را جزم كرده اند و دستورالعمل مربوط به اين برنامه از سوي اين دو وزارتخانه به امضاء رسيده است.وي گفت: خوشحالم كه دكتر شيخ الاسلام نيز به برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع كاملا اعتقاد دارند. در حال حاضر اجراي آزمايشي اين برنامه در سه استان كشور آغاز شده و روساي 20 دانشگاه علوم پزشكي كشور نيز متقاضي اجراي اين برنامه هستند.دكتر سيد حسن امامي رضوي نيز درباره اجراي طرح پزشك امين از سوي سازمان تامين اجتماعي گفت: اجراي اين طرح تداخل در سياست گذاري هاي وزارت بهداشت محسوب مي شود. سازمان تامين اجتماعي براي اجراي اين طرح هيچ مشورتي با وزارت بهداشت نكرده است اين در حالي است كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه سياست گذاري در امر سلامت برعهده وزارت بهداشت است.وي در پاسخ به اين سوال ايسنا مبني بر آنكه سازمان تامين اجتماعي اجراي طرح پزشك امين را تنها در حوزه درمان مستقيم عنوان كرده است، گفت: اينچنين نيست، طرح پزشك امين علاوه بر درمان مستقيم درمان غيرمستقيم را نيز شامل مي شود. سازمان تامين اجتماعي بايد در اين زمينه قبل از اجراي طرح با وزارت بهداشت هماهنگي انجام مي داد.امامي رضوي گفت: وزارت بهداشت مخالفت خود را درباره اجراي طرح پزشك امين اعلام كرده است و از ابزارهاي قانوني براي عدم اجراي اين طرح استفاده خواهد كرد.