دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن راه‌اندازی بازار تهاتر اعتباری

کاظم دوست‌حسینی در گفتگو با مهر، یکی از راهکارهای صندوق ضمانت صادرات ایران در برابر تحریم بانکی را ایجاد بازار تهاتر اعتباری ذکر کرد و گفت: این بازار به این معنا است که تمامی صندوق‌های ضمانت همتا که اعتبار ایران را تائید می‌کنند، اعتباری را در اختیار صندوق قرار دهند و متقابل، رقمی را به عنوان اعتبار از ایران دریافت می‌کنند که بر این اساس، صادرکنندگان یا واردکنندگان به پشتوانه ضمانت ایران می‌توانند، از کشورهای خارجی کالا بیاورند یا به آنها کالا صادر کرده و به راحتی پول خود را دریافت کنند.مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: در واقع نقشی که بانکها در گذشته به صورت ال‌سی انجام می‌دادند، در این روش از سوی موسسات ضمانت صادرات انجام می‌گیرد و با حمایت صندوق، صادرکنندگان کالای خود را در یک بازار تهاتری عرضه و وجه خود را در آن بازار تهاتر دریافت می‌کنند.وی تصریح کرد: بازار تهاتر را می‌توان با خیلی از کشورها برقرار ساخت و هم اکنون با مالزی بحث جدی در این رابطه وجود دارد که امیدواریم با این‌ها شروع کنیم.دوست‌حسینی، پوشش ریسک حوالجات ارزی را از جمله دیگر خدمات صندوق دانست و گفت: با توجه به اینکه نقل و انتقال ارز با مشکل بازپرداخت مواجه است و این امر نگرانی را برای صادرکنندگان بوجود آورده است، صدور حوالجات ارزی به عنوان یک خدمت از سوی صندوق مطرح است که بر این اساس، اگر نقل و انتقال ارز دچار مشکل شود، صندوق ضمانت صادرات ایران وارد عمل شده و آن را پوشش می‌دهد.وی اظهار داشت: ولی به دلیل اینکه مشتریان صندوق، خاص و به نوعی نگران بازپرداخت پول خود هستند، صندوق یک محصول جدید تحت عنوان پوشش ریسک حوالجات ارزی را راه‌اندازی کرده است.