دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن شاهد شيوع اعتياد در مدارس هستيم

يك آسيب‌شناس اجتماعي با اشاره به كاهش سن بروز آسيب‌هاي اجتماعي در كشور، گفت: دليل اين امر پيشي‌گرفتن نيروهاي برانگيزنده در بروز انواع آسيب‌هاي اجتماعي از نيروهاي بازدارنده مانند قانون و جريمه‌ها در فضاي حياتي جامعه است.امان‌الله قرايي‌مقدم با بيان اينكه فضاي اجتماعي كشور فضايي مناسب براي بروز انواع آسيب‌هاي اجتماعي است، اظهار كرد: وجود چهارميليون بيكار، فشار اقتصادي و تورم باعث رواج خشونت و پرخاشگري درجامعه شده است و شكاف طبقاتي هم به اين امر دامن مي‌زند.به گفته وي مشخص نبودن چشم‌انداز زندگي جوانان آنان را به سمت ياس و نااميدي سوق مي‌دهد و نبود شادي و نشاط در جامعه هم از ديگر عوامل كاهش سن آسيب‌هاي اجتماعي و تشديد آن است.اين آسيب‌شناس درادامه با اشاره به نرخ 27.5 درصدي بروز طلاق در جامعه عنوان كرد: طلاق، اعتياد، روسپي‌گري، فرار دختران، دختران كار و خيابان، خشونت و غيره از جمله آسيب‌هاي شايع اجتماعي در كشور هستند كه از خانواده شروع شده و به محله و جامعه تسري مي‌يابند.قرايي‌مقدم همچنين با تاكيد بر اينكه بزرگترين آسيب اجتماعي حال حاضر جامعه بيكاري است، گفت: كم‌رنگ شدن معنويات، مشاغل كاذب، خانواده‌هاي نابسامان، اراذل و اوباش و تجاوز به ناموس مردم هم از ديگر آسيب‌هايي هستند كه در حال حاضر در جامعه رواج دارند.به گفته وي تا زماني كه گروه‌هاي بازدارنده آسيب‌هاي اجتماعي و نيروهاي بازدارنده برتري نيابند جامعه به تعادل نمي‌رسد و نرخ بروز آسيب‌ها همچنان تشديد مي‌شود، چنان كه در حال حاضر به مدارس كشور وارد شده است. منبع: ایسنا