دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن مراودات مالی 32 میلیارد دلاری ایران

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، بانک تسویه حسابهای بین المللی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد میزان سپرده های ایران نزد بانک های خارجی در پایان نیمه نخست 2011 ، خرداد 90، با 2.36 میلیارد دلار کاهش نسبت به سه ماه قبل از آن به 17.9 میلیارد دلار رسید. این رقم در پایان سه ماهه نخست 2011 نسبت به سه ماه قبل از آن حدود2.5 میلیارد دلار افزایش یافته بود.سپرده های ایران نزد بانک های خارجی از پایان سال 2008 به طور کلی روندی کاهشی را طی کرده است. سپرده های ایران نزد بانک های خارجی در دسامبر 2008 بالغ بر 41.5 میلیارد دلار بوده است که بدین ترتیب طی 3 سال این رقم نزدیک به 23 میلیارد یورو کاهش داشته است.بر اساس گزارش فارس بانک هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند عمدتا در کشورهای اروپایی یا کشورهای متحد آمریکا قرار دارند و کاهش سپرده های ایران در این بانک ها در راستای سیاست تهران مبنی بر انتقال ذخایر ارزی خود به مراکز مالی دیگری است که تاثیرپذیری کمتری از سیاست های خصمانه آمریکا علیه ایران دارند.سپرده های ایران در بانک های اروپایی یکی از اهداف آمریکا در تلاش های ضد ایرانی خود است. در برابر این سیاست، تهران نیز سیاست برقراری موازنه میان سپرده های خود در بانک های خارجی تاثیرپذیر از آمریکا با تعهدات خود به این بانک ها را دنبال کرده است.در راستای این سیاست اختلاف میان سپرده ها و تعهدات ایران در برابر 39 بانک بررسی شده در این گزارش از 20 میلیارد دلار در دسامبر 2008 به 1.17 میلیارد دلار در پایان سال 2010 کاهش یافته است.بر این اساس سپرده های ایران نزد بانک های کشورهای دوست آمریکا 3.7 میلیارد دلار از تعهدات ایران به این بانک ها بیشتر است.بر اساس گزارش بانک تسویه حساب های بین المللی تعهدات ایران نسبت به این بانک ها در پایان نیمه نخست 2011 با 2.26 میلیارد دلار کاهش نسبت به سه ماه قبل از آن مواجه شده است. این رقم در سه ماهه نخست 2011 بالغ بر 16.46 میلیارد دلار بود که این رقم در پایان نیمخ نخست 2011 به 14.2 میلیارد دلار رسید. تعهدات ایران نزد بانک های خارجی در دسامبر 2008 بالغ بر 20.4 میلیارد دلار گزارش شده بود.بدین ترتیب حجم کل مراودات بانکی ایران با بانک های 39 کشور خارجی در پایان نیمخ نخست 2011 بالغ بر 32.1 میلیارد دلار بوده است. این رقم در پایان سه ماهه نخست 2011 بالغ بر 16.46 میلیارد دلار گزارش شده بود.مقر اصلی بانک تسویه حسابهای بین المللی در شهر (بازل) در سوییس می باشد و گزارشهای آن تحت عنوان «بانکداری بین المللی و تحولات بازار مالی» چهار بار در سال منتشر می شود.در این گزارش ها سپرده ها و تعهدهای مجموعه ای از بانکها و موسسه های مالی غیر بانکی متعلق به 39 کشور دنیا که عمدتا اروپایی هستند عرضه می شود.