دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن وابستگی به درآمد نفت چالش اصلی روس ها

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ سازمان توسعه و همکاری اقتصادی افزود وابستگی به دلارهای نفتی و فقدان نوآوری دو چالش بزرگ اقتصاد روسیه طی سالهای آینده به شمار می رود. این دو چالش بزرگ طی سالهای اخیر نیز تاثیر منفی زیادی بر رشد و رونق اقتصادی این کشور داشته است. بر اساس این گزارش اقتصاد روسیه هم اکنون در حال گذار و بازسازی است و نیاز مبرمی به تقویت فرآیند خلاقیت و نوآوری دارد تا بتواند به رشد سریع و پایدار اقتصادی در بلند مدت دست یابد .آنجل گوریا دبیر کل سازمان توسعه و همکاری اقتصادی تاکید کرد گرچه اقتصاد روسیه طی سالهای اخیر به پیشرفتهای خوبی دست یافته است ولی چالشهای بزرگی مثل وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، فقدان نوآوری و شفافیت در فعالیتهای اقتصادی، گسترش مفاسد مالی در بین دولتمردان و سیاستمداران به شدت اقتصاد این کشور را تهدید می کند .وی افزود کمبود سرمایه گذاری در بخش صنعت و فناوری اقتصاد روسیه را به شدت به درآمدهای نفتی وابسته نگه داشته است . بر اساس آمارهای رسمی دولت روسیه میزان خروج سرمایه از این کشور طی ماههای اخیر رشد چشمگیری داشته است .