دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن چه خبر از نتايج سرشماري 90؟

سرشماري سال 90 كه از ابتداي آبان آغاز شد تا 22 آبان ادامه داشت و قرار بود پس از گذشت يك ماه نتايج به دست آمده اعلام شود، اما با وجود گذشت يك ماه از انجام سرشماري نفوس و مسكن كه طبق اظهارات مسوولان با دقت و سرعت در سراسر كشور به پايان رسيد هنوز نتايج آن اعلام نشده و فقط طبق اظهارنظرهاي غيررسمي گفته شده است كه براساس سرشماري سال 90، ميزان جمعيت ايران 75 ميليون نفر است، اما رئيس مركز آمار ايران هنوز در اين باره اظهارنظري نكرده است.به هر حال ارائه سريع و صحيح آمار و اطلاع‌رساني بموقع درباره آمار جمعيت كشور ضروري است.گرچه گفته مي‌شود اطلاعات سرشماري عمومي نفوس و مسكن در فاز بعدي هدفمندي يارانه‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت تاكنون آماري در اين زمينه تدوين و تفكيك نشده است و به نظر مي‌رسد سرعت عمل در اين خصوص كه پيش از اين از سوي مسوولان و مجريان سرشماري مطرح شده بود، به ورطه فراموشي سپرده شده است.اقدام بموقع دولت در اجراي سرشماري نفوس و مسكن قبل از پايان سال اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از ارزش اجتماعي و اقتصادي بالايي برخوردار است و بهره‌گيري از اين آمارها مي‌تواند راهگشاي بسياري از مسائل در تدوين و طراحي برنامه‌‌هاي كشور بويژه اختصاص بودجه باشد.حالا كه فصل رسيدگي به بودجه سال 91 در راه است و ظاهرا رسيدگي به كليات آن در دولت به اتمام رسيده، بديهي است دستيابي نمايندگان و محافل تحليلي به آمارهاي جديد مي‌تواند راهگشاي بسياري از مسائل باشد.از اين‌رو لازم و ضروري است آمارهاي پردازش شده مركز آمار ايران طبق وعده داده شده در موعد مقرر در اختيار افكار عمومي قرار گيرد.منبع: جام جم