دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن 8هزار میلیارد بودجه زیرساخت نفت نرسید

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال 88 گفت: انحرافات بودجه‌ای بیشتر در بخش های فعالیت عمرانی دولت بوده و بخشی از بودجه های فرهنگی نیز به دستگاههای مختلف تخصیص داده نشده است.جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به قرائت گزارش تفریغ بودجه 88 گفت: کمیسیون برنامه بودجه بعد از ارائه تفریغ بودجه چندین جلسه با رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات برگزار و بعد از بررسی های بسیار این گزارش را تقدیم هیئت رئیسه کرد.وی با بیان اینکه انحرافات دولت در بخش های مختلف در این گزارش دیده می شود، گفت: متاسفانه در بودجه 88 بخشی از منابع که باید توسط دولت به دستگاههای مختلف داده می شد تخصیص نیافت و انحراف از قانون برنامه که پشتیبان اصلی بودجه 88 بود شکل گرفت. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه این انحرافات بیشتر در بخش های فعالیت عمرانی دولت بوده است، گفت: در بخش فرهنگی نیز انحرافاتی در اجرای قانون بودجه 88 وجود داشته و نوع هزینه کردها و جهت گیری ها متاسفانه با انحراف مواجه بوده است چرا که برخی بودجه های فرهنگی به دستگاههای مختلف تخصیص داده نشده است. کوچکی نژاد به تخلفات دولت در بخش نفتی بودجه 88 اشاره کرد و افزود: حدود هشت هزار میلیارد تومان از منابع باید به بخش زیر ساخت های نفتی کشور تخصیص می یافت که به دلیل عدم اجرای آن هم اکنون صنعت نفت با مشکل مواجه است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس دیوان محاسبات اخیرا اعلام کرده است که تخلف رئیس جمهور بیش از وزرا است، گفت: گاهی اوقات جهت گیری های رئیس جمهور در سفرهای استانی تخصیص منابع را تحت الشعاع قرار می دهد.