دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن اتحاد کارگران در ایتالیا

به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر ، دبیرکل کنفدراسیون کارگری ایتالیا گفت: دولت ماریو مونتی خود را در مجلس سنای ایتالیا یک دولت سختگیر با حقوق برابر و رشد معرفی کرده است اما ما این دولت را برای کشور یک دولت برابر همراه با رشد تلقی نمی کنیم و سخت گیری این دولت تنها برای طبقات قشر کم در امد جامعه است و در مورد طبقات پر درآمد جامعه چندان سخت گیر نیستند.تعدادی از اعضای سه اتحادیه کارگری ایتالیا امروز در رم برضد طرح ریاضتی مونتی تظاهرات کردند.در این تظاهرات یکی از تظاهرکنندگان گفت من نمی دانم ما قادر به تغییر نظام مالی کشور هستیم یاخیر اما یک مسئله جای خرسندی دارد وان این است که کارگران احساس می کنند توانسته اند صفوف خود را متحد کنند در غیراین صورت صدای کارگران محو خواهد شد.برای نخستین بار در ایتالیا سه اتحادیه اصلی کارگری توانسته اند جبهه واحد داشته باشند . رهبران این اتحادیه ها بعداز ملاقات شب گذشته با نخست وزیر ایتالیا تهدید به راه اندازی اعصاب سراسری کرده اند . این اتحادیه ها ی کارگری مخالف بسته سی وسه میلیارد یورویی ریاضتی مونتی هستند . از سوی دیگر نخست وزیر ایتالیا گفته است طرح ریاضتی برای جلب اعتماد سرمایه گذاران با توجه به بحران در منطقه یورو یک امر ضروری است اما درعین حال اذعان داشته است این طرح قابل اصلاح است.