دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن بزرگترين كفش جهان در ايران دوخته شد

بزرگترين كفش جهان به طول دو متر و 55 سانتي متر و عرض يك متر به دست تواناي ايرج خليل‌زاده از پيشكسوتان صنعت كفش در شركت كفش وين طراحي و ساخته شد.به گزارش ايسنا، براي ساخت اين كفش كه شش ماه به طول انجاميد، از سه پوست گاو كامل بدون شقه شده كه هر كدام تقريبا 44 پاست، براي دوخت پستايي آن استفاده شده است. همچنين براي ساخت زيره اين كفش به پهناي يك متر، از دو پوست كروپن بزرگ، براي ساخت كفي آن از دو پوست گاوميشي و براي ساخت پاشنه آن از 20 كيلوگرم چرم استفاده شده است.همچنين دوخت اين كفش سه مغزي بوده و سه دور بخيه دستي با درفش و سوزن كفاشي دور آن زده شده است و يك دوخت زنجيري چهار سوزنه و دو دوخت دو سوزنه دورتادور آن دوخته شده است.پيش از اين، چيني‌ها با ساخت كفش به طول دو متر و 25 سانتي متر، ركوردار بزرگترين كفش جهان بودند.