دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن تماس دسته جمعی برای تخریب مدیران شهری

نایب رئیس شورای شهر تهران از وجود برخی گزارشهای غیر واقعی به سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ خبر داد و گفت: بعضا برای اینکه یک مدیر را تخریب کنند دست جمعی با این سامانه‌ها تماس می‌گیرند و به عملکرد یک مدیر اعتراض می‌کنند.به گزارش مهر، حسن بیادی درجلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران در جریان گزراش عملکر سازمان بازرسی شهرداری تهران گفت: سامانه ۱۸۸۸ و۱۳۷ در سطح محلات مانند گذشته جایگاه خود را ندارند و باید به جایگاه گذشته خود بازگردند.در این جلسه کرامت الله قرمزی سرپرست سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی شهرداری تهران نیز از انجام دو میلیون و ۲۰۰ هزار تماس با سامانه ۱۸۸۸ از زمان راه اندازی تا کنون خبر داد و گفت: متوسط تعداد تماس روزانه با این سامانه، معادل ۱۱۰۰ تماس است.وی با اشاره به حجم تماس هایی که با این سامانه گرفته می شود گفت: حدود ۳۲ درصد تماس‌های سالانه با ۱۸۸۸ با هدف درخواست راهنمایی و ارشاد انجام می‌شود که این موضوع حاکی از این است که شهروندان هنوز برای پیگیری برخی امور خود در شهرداری ابهام دارند. ۴۶ درصد تماس‌ها صرف پیگیری تماس‌های ثبت شده قبلی می‌شود و حدود ۲۳ درصد تماس‌ها نیز حاوی پیام جدید است.به گفته وی، ۶۱ درصد تماس‌ها به مناطق، ۲۶ درصد به معاونتها و سه درصد نیز به واحدهای مستقل شهرداری ارجاع می‌شود و۱۰ درصد تماس‌ها نیز به دلیل عدم احراز صحت آنها قابلیت ارجاع ندارند.قرمزی در خصوص حوزه عملکردی تماس‌های صورت گرفته با ۱۸۸۸ توضیح داد: حوزه عملکردی ۱۸ درصد تماس‌ها حمل و نقل و ترافیک، ۳۲ درصد خدمات شهری، ۱۳ درصد فنی و عمرانی، ۶ درصد شهرسازی و معماری، پنج درصد فرهنگی اجتماعی و ۲۶ درصد نیز مربوط به سایر موارد است.معصومه آباد رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران درخواست کرد که توضیحاتی در خصوص مدت زمانی در نظر گرفته شده برای پاسخگویی به پیام‌ها نیز ارائه شود.وی گفت: بعضا گزارش‌هایی وجود دارد که اگر یک پروژه یا کار عمرانی در یک منطقه به دلیل اینکه اعتراض از طریق سامانه ۱۳۷ در رابطه با آن صورت گرفته متوقف شده و این در حالیست که حتی یک نشانی از فرد اعتراض کننده در اختیار سامانه ۱۳۷ نبوده است.در همین رابطه فیضی رئیس سازمان بازرسی شهر تهران با اشاره به اینکه سامانه ۱۳۷ به فوریت‌های حوزه خدمات شهری اختصاص دارد، عنوان کرد: در هر دو سامانه شهرداری، زمان‌بندی پیش‌بینی شده‌ای برای ارائه پاسخ به پیام‌ها تعریف شده است.