دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن داخلی ها در مقابل کامرون

به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر ، کلگ گفت : من از نتایج اجلاس هفته گذشته سران اتحادیه اروپا به شدت دلسرد شدم و به نظر من خطری که انگلیس را با گذشت زمان به خاطر این تصمیم تهدید می کند منزوی شدن آن در اتحادیه اروپا است. وی افزود: منزوی شدن انگلیس در اتحادیه اروپا تاثیر سوئی بر روی موضوع شغل آفرینی و موضوع بیکاری خواهد داشت و تاثیر بدی بر روی رشد اقتصادی کشور بر جای خواهد گذاشت و شرایط زندگی خانواده های انگلیسی را بدتر خواهد کرد و اینها دلایلی است که ما در حزب لیبرال دمکرات درباره آنها هوشیار بوده و تلاش می کنیم اوضاع بدتر نشود.