دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن دولت در اجرای قانون سلیقه‌ای عمل می‌کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از اجرای سلیقه‌ای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت:اجرای سلیقه‌ای قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث شده است تا مردم اعتماد خود را نسبت به این قانون از دست بدهند.سیداحمدرضا دستغیب عدم پرداخت سهم تولید از قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث بی اعتمادی مردم نسبت به این طرح شده است.نماینده مردم شیراز با انتقاد این که دولت برداشت و تفسیر خود را از قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا می کند نه اصل قانون را، افزود: اگر دولت به مهر قانون و مواد قانون هدفمندی طبق مصوبه مجلس عمل کرده بود نه کسری بودجه اتفاق می افتاد و نه از بابت پرداخت سهم صنعت مشکلی پیش می‌آمد.وی ادامه داد: ادامه روند فعلی دولت را با کسری بودجه‌ای جدی تر از وضعیت فعلی مواجه می کند و باعث می‌شود تا واحدهای تولیدی به حدی از کار بیافتد که تمامی اقتصاد کشور وابسته به واردات شود و این موضوع به طور کامل مغایر هدفی است که در زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها به دنبال آن بودیم.دستغیب با تاکید براین‌که دولت با اجرای سلایق خود در ارتباط با قانون هدفمندی یارانه‌ها ،دستیابی به اهداف این قانون را به تاخیر می اندازد افزود:امیدواریم در سال دوم اجرای قانون هدفمندی دولت قانون هدفمندی را بر طبق قانون مصوب مجلس اجرا کند نه بر اساس سلایق خود .