دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن روحانی: نباید با عینک ایران تحولات را دید

نشست تخصصی خاورمیانه و چشم انداز حکومت های مردم سالاری صبح امروز با حضور حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ،علی جنتی سفیر اسبق ایران در کویت ،محمد سبحانی سفیر اسبق ایران در لبنان و اردن،محمد فرازمند سفیر اسبق ایران در بحرین،فائزه هاشمی برگزار شد.به گزارش مهر رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: الگوی انقلابهای مردمی ،ترکیه نیست.حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست تخصصی خاورمیانه و چشم انداز حکومت های مردم سالار که صبح امروز در مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد،با اشاره به تحولات اخیر در منطقه، گفت : سه عامل مهم  در تحولات اخیر،وجود نارضایتی ،امید به تغییر و وجود الگوی مورد نظر است.وی تصریح کرد: برخی می خواهند الگوی انقلابهای مردمی را ترکیه معرفی کنند در صورتیکه اقدامات ترکها علیه اسرائیل نمادین است ترکیه درباره سوریه و حمایت از مخالفان سوری،پایش را از حد خودش فراتر گذاشته است. ترکیه عضو ناتو است و گذشته از حرکتهای نمادین نخست وزیر ترکیه رابطه خوبی با اسراییل دارد و توطئه بسیار سنگینی علیه سوریه انجام شده که ورود روسیه و ناوهای روس در این قضیه تاثیرگذار خواهد بود.رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به رابطه نزدیک نظامی اسراییل و ترکیه افزود: ترکیه در ظاهر برخی قواعد اسلامی را اجرا می کند اما در واقع سکولار است،سکولار به این معنا که که می خواهد حکومتش طبق قوانین بین المللی باشد.الگوی خیزشها غرب و ترکیه نیستروحانی تاکید کرد: الگوی این مردم نه غرب است نه ترکیه بلکه آنها الگوی خاص خودشان که مبتنی بر اسلام است را دنبال می کنند. اگر بگوییم خیزش ها تاحدودی تحت تاثیر انقلاب اسلامی بود صحیح است.وی ادامه داد:شکست اسراییل در جنگ 33 روزه و 22 روزه و همچنین شکستهای متمادی آمریکا در منطقه امید بخش است،تصریح کرد.ما نباید با عینک ایران تحولات منطقه را ببینیمرئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه ما نباید با عینک ایران،منطقه را ببینیم گفت: ممکن است انقلابی شود و مرگ بر آمریکا نگویند.ماهرجا کلمه”الموت” نباشد فکر می کنیم انقلابی نشده و این تصور اشتباه است .روحانی با بیان اینکه آمریکا اهدافی را درباره انقلابها مد نظر دارد یاد آور شد: آمریکا می خواهد حکومت های آینده غرب گرا باشد و منافع آمریکا را تامین کند و با اسراییل نیز رابطه خوبی داشته باشد.اما آنها قطعا نمی توانند آنچه که بر مبارک و بن علی تحمیل می کردند تحمیل کنند و رابطه قبل را داشته باشند.رابطه کشورهایی که اخیرا دچار تحولاتی شدند با آمریکا تضعیف می شود.وی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که قدم مهمی به نفع اسلام،ایران و بر علیه اسراییل و آمریکا بر داشته شده است و آنچه انجام گرفت قطعا به نفع مردم منطقه و معادلات منطقه ای ایران خواهد بود.آینده دموکراسی در خاورمیانه بسیار مبهم استعلی جنتی سفیر سابق ایران در کویت نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه موانع فراروی مردم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای برقراری نظامهای مردم سالار و دموكراسی در این كشورها دخالت بیگانگان در شكل گیری دولتها و آینده این كشورها است گفت:آینده دموکراسی در خاورمیانه بسیار مبهم است چراکه در طی چند سال اختناق در مجموع این کشورها حاکم بود و زیر ساختهای لازم موجود نبوده و یا ضعیف است.وی با تاکید بر اینکه زیر ساختهای لازم جهت دموکراسی در حوزه خاورمیانه بسیار ضعیف است تصریح کرد: در بسیاری از کشورها تحولاتی ایجاد شده اما دموکراسی رخ نداده است.سقوط رژیم ها به معنای دموکراسی نیست و رسیدن به دموکراسی به معنای پایان کار نیست چرا که در برخی از کشورها پس از مدتی دموکراسی که بوجود آمده بود منحرف شد.غرب قصد ندارد دموکراسی در خاورمیانه ایجاد شودسفیر سابق ایران در کویت با بیان اینکه غرب قصد دارد دموکراسی اتفاق نیفتد و اگر ایجاد شود در جهت نفع غرب انجام شود،تاکید کرد: تحولات منطقه عربی خاورمیانه با بیداری ملت ها در حال افزایش است و دیر یا زود به حوزه خلیج فارس و کشورهای منطقه خواهد رسید.جنتی خاطرنشان کرد: با توجه به فقدان زیر ساختها ی سیاسی لازم ،دمدکراسی واقعی در کشورهایی که انقلاب کردن حاکم نخواهد شد و اگر این دموکراسی ایجاد شود و با منافع غرب همخوانی نداشته باشد آنها مداخله می کنند تا این دموکراسی را به انحراف بکشند و مانع از تحقق این امر شوند.نمی توان برای تمام کشورهای عربی یک نسخه در نظر گرفتهمچنین محمد سبحانی سفیر اسبق ایران در لبنان و اردن با بیان اینکه بار اصلی در انقلابهای اخیر منطقه بر دوش جوانان بود گفت: اگر بخواهیم یک لیست از بازیگران تحولات اخیر ذکر کنیم باید به حکومت ها،دموکراتها ،سیاستمداران و احزاب اشاره کرد.جوانان به دنبال دموکراسی هستند و در دوران گذار نقش دموکراتها افزایش می یابد .چرا که خواسته های جوانان بسیار شبیه به دموکراتها است و به نظر می رسد در آینده تحولات نقش دموکراسی را داشته باشیم.وی خاطرنشان کرد: نمی توان برای تمام کشورهای عربی یک نسخه در نظر گرفت چرا که کشورهای عربی بسیار متفاوت هستند.در ادامه محمد فراز مند سفیر اسبق ایران در بحرین گفت: از ابتدای انقلابهای این حراص در غرب و این امید در اسلام گرایان وجود داشت که اسلامگرایان به روی کار بیایند. البته معنای واحدی از اسلامگرایی نداریم.وی با اشاره به چالش های اسلام گرایان ادامه داد: سلفی ها یکی از چالشهای اسلام گرایان به حساب می آیند و در مقابل اسلامگرایان خواهند بود و آنها از ریاض و جده دستور کار می گیرند.چالش دیگر افزایش طائفه گری و بحث سنی و شیعه است .حسین علایی پژوهشگر مسایل سیاسی و نظامی نیز درباره نقش ارتش و نیروهای امنیتی در شکل بخشیدن به تحولات سیاسی،به مصر اشاره و تصریح کرد: ارتش در مصر ماندگار خواهد شد ،در حال حاضر ارتش در ظاهر کار می کند اما پس از انتخابات از پشت پرده عمل خواهد کرد و نقشی که هم اکنون ارتش در ترکیه دارد در آینده در مصر نیز خواهد داشت.