دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن آزاد کردن زندانی؛ وعده ای برای کلاهبرداری

مردي که مراجعه کنندگان به دادسراها را با وعده اعمال نفوذ و آزاد کردن زنداني فريب مي داد و از آنان مبالغ کلاني کلاهبرداري مي کرد، زماني که قصد داشت طعمه ديگري را به دام بيندازد دستگير شد. مردي به دادسراي ناحيه ۱۶ تهران رفت و مدعي شد فريب يک شياد را خورده است. شاکي در تشريح ماجرايي که اتفاق افتاده بود گفت: مدتي قبل پسرم به اتهام مشارکت در يک سرقت دستگير و زنداني شد. بعد از آن من بيشتر روزها را در دادسراها و آگاهي مي گذراندم و دنبال راهي براي آزادي پسرم بودم تا اين که بازپرس پرونده با آزادي پسرم با وثيقه موافقت کرد. يک روز که به دادسرا رفته بودم مردي به نام فيروز در راهرو با من هم صحبت شد و گفت اگر بخواهم مي تواند مشکلم را رفع کند. او گفت حاضر است در قبال دريافت مبلغ ۳۰۰ هزار تومان يک سند براي پسرم گرو بگذارد تا او آزاد شود. من هم که سندي نداشتم از وعده اين مرد خوشحال شدم و ۳۰۰ هزار تومان به او دادم. او شماره تماسش را به من داد و قرار شد فرداي آن روز همراه با سند به دادسرا بيايد و پسرم را آزاد کند اما يک روز بعد هر چه صبر کردم خبري از او نشد. وقتي با تلفنش که يک خط اعتباري بود تماس گرفتم گفت بايد چند روز صبر کنم. وعده و وعيدهاي فيروز يک ماه طول کشيد و پسرم همچنان زنداني بود تا اين که او ديگر به تماس هايم جواب نداد. آن زمان بود که فهميدم فريبش را خورده ام و او از من کلاهبرداري کرده است. در پي ثبت اين شکايت دستگيري اين مرد در دستور کار افسران پليس آگاهي قرار گرفت. در همين حال ماموران حفاظت اطلاعات نيز براي به دام انداختن متهم به تکاپو افتادند اما ثبت چند شکايت مشابه نشان داد مرد تحت تعقيب يک کلاهبردار حرفه اي است و افراد زيادي را با اين شگرد فريب داده است.شاکيان که در مدت کوتاهي تعداد آن ها به ۱۹ نفر رسيده بود اعلام کردند فيروز به آن ها وعده داده به دليل نفوذي که دارد مي تواند زنداني شان را آزاد کند و جريان پرونده را به نفع آن ها تغيير دهد. در شرايطي که تجسس هاي پليس ادامه داشت يکي از شاکيان مرد شياد را در مقابل دادسراي جنايي تهران شناسايي و موضوع را به ماموران گزارش کرد. او گفت: چون فکر مي کردم ممکن است فيروز به دنبال فريب افراد ديگري باشد در مقابل چند دادسرا به دنبال او بودم تا اين که او را مقابل دادسراي جنايي، در حالي که مشغول صحبت با يک زن بود ديدم و ماموران را خبر کردم. در جريان دستگيري مرد کلاهبردار تعداد زيادي فيش حقوقي و سند جعلي از کيف دستي فيروز کشف و وي براي انجام تحقيقات بيشتر به پليس آگاهي منتقل شد. با وجود اين که تمام شواهد موجود عليه فيروز بود اما او اتهامش را انکار کرد و مدعي شد جرمي مرتکب نشده است. با اين حال پرونده وي پس از تکميل تحقيقات با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست به مجتمع قضايي بعثت ارسال شد. صبح ديروز فيروز در برابر اتهام کلاهبرداري و استفاده از سند مجعول از خود دفاع کرد و قرار است به زودي راي دادگاه درباره وي اعلام شود.منبع: خراسان