دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن در تولید گوجه فرنگی مشكلي نداریم

به گزارش ایرنا، مجید خشنود سه شنبه درگردهمایی معاونان تولیدات گیاهی و مدیران حفظ نباتات كشوردربوشهر افزود: با توجه به اینكه برداشت محصول گوجه فرنگی در مناطق جنوبی كشور شروع شده امیدواریم مثل سال های گذشته استمرار عرضه محصول را برای مناطق سردسیر داشته باشیم.وی اضافه كرد: با توجه به اینكه بارش های امسال نسبت به سال های گذشته زودتراتفاق افتاده و برداشت محصول جنوب نیز ایام خاصی دارد پیش بینی می شد، یك مقدارعرضه گوجه فرنگی محدودتر شود ولی با توجه به بازدیدها ازیك هفته پیش برداشت شروع و تا یك هفته آینده به پیك برداشت می رسیم و تقریبا این عرضه در كل كشور خواهد بود.وی درباره آفت مینوز گوجه فرنگی گفت: با توجه به اینكه در كل دنیا آفت مینوز گوجه فرنگی از هشت سال گذشته شیوع داشته لازم بود كه ما هشدار ها و آموزش هایی دركشور بدهیم.خشنود یادآورشد: احتمال می دهیم آفت مینوز گوجه فرنگی به ایران نیز برسد به همین دلیل از دو سال پیش پایش را در كشور شروع كرده ایم.وی اضافه كرد: در این گردهمایی پس از بررسی مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر در نشستی اقدام به توجیه مسوولان اجرایی در مورد چگونگی ورود به مرحله مبارزه و ممانعت از استقرار آفت شدیم كه محصول كشاورز با خسارت روبه برو نشود.خشنود اضافه كرد: در مناطق خاصی از كشور آفت را بصورت لكه ای دیده ایم ولی با توجه به برنامه های مختلف اطلاع رسانی و آموزشی امیدواریم به جایی برسیم كه كمترین خسارت را در این ارتباط داشته باشیم.وی تاكید كرد: امسال از نظر تولید محصول گوجه فرنگی مشكلی در سطح كشور نخواهیم داشت.خشنود اضافه كرد: با توجه به برنامه پنج ساله پنجم كه پیش بینی افزایش هفت درصدی محصولات را داشته ایم با برنامه های مختلف استانها و سطح زیركشتها و بارشهای خوب پاییزی امیدواریم افزایش تولید را داشته باشیم.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد كشاورزی استان بوشهر نیز گفت: امسال 14هزار هكتار از مزارع این استان زیر كشت محصول گوجه فرنگی رفته و پیش بینی تولید 600هزار تن محصول را داریم.محمد تقی منوچهری افزود: با توجه به اینكه استان بوشهر یكی از قطب های تولید گوجه فرنگی در خارج از فصل در كشور است و برداشت محصول از آبانماه شروع و تا اردیبهشت ادامه دارد این محصول از نظر اقتصادی برای استان بوشهر بسیار مهم است.وی اضافه كرد: در این بخش سه هزار و 200بهره بردار در سطح استان بوشهر فعالیت دارند و 90هزار شغل ثابت و فصلی نیز در این بخش دراین استان به وجود می آید.منوچهری با بیان اینكه دو هزار و 200میلیارد ریال گردش اقتصادی محصول گوجه فرنگی در استان بوشهر است گفت:هدف از این گردهمایی بررسی راهكارهایی برای كنترل آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی است كه آفت خطرناكی است و در شرایط فعلی تهدیدی جدی برای مزارع گوجه فرنگی، سبزی و صیفی است.وی یادآورشد: آفت مینوز آفتی قرنطینه ای است كه از دو سال پیش در كشور مشاهده شده و در استان بوشهر نیز رد یابی های كه انجام شده این آفت وجود دارد.منوچهری افزود: در این زمینه ردیابی های مانیتورینگ انجام شده و با حمایت های خوب مسوولان استان توانسته ایم بموقع عملیات مورد نیاز كه استفاده از تله های فرمونی و نوری و مبارزه تلفیقی شامل مبارزه شیمیایی و بیولوژیك است را انجام داده و تا كنون خسارتی ثبت نشده است.وی افزود: گرچه تله هایی كه نصب شده حاكی از این است كه آفت در استان بوشهر وجود دارد و تعدادشان كم نیست ولی هنوز خسارتی وارد نشده و امیدواریم با حمایت های مسوولان بتوانیم این آفت را كنترل كنیم.منوچهری بیان كرد: در خوشبینانه ترین حالت اگر این آفت طغیان كند حداقل 30درصد محصولات این استان را از بین می برد.