دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن ساخت خودكار ضد استرس!

يك محقق در هلند موفق به ابداع خودكاري شد كه قادر است استرس آني را در فرد تسكين و كاهش دهد.به گزارش ايسنا «ميگوئل بورنز آلونسو»، دانشجوي دانشگاه «دلفت» هلند، اين خودكار ضد استرس را بر اساس اين فرضيه كه نوشتن استرس را كاهش مي‌دهد، ساخته است.او مي‌گويد: الكترومغناطيس موجود در اين خودكار نسبت به تحريك‌هاي عصبي فرد واكنش نشان