دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن سوال از وزیر اقتصاد در جلسه امروز مجلس

بر اساس اعلام عضو هیات رئیسه مجلس سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز مجلس بررسی می شود.جهانبخش محبی نیا دستور کار علنی امروز (چهارشنبه ۲۳آذرماه) مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر اعلام کرد:ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه نظارت پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی ایجاد فضای کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار.گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد عدم اجرای بند ۲ قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور در اجرای تبصره ذیل بند  ۶ ماده ۳۳ آئین نامه داخلی.گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص  از علل و میزان و چگونگی واردات محصولات کشاورزی در دولت دهم.گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح یک فوریتی انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی.گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران و متقاضی کار.گزارش کمیسیون ویژه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت های دولتی در اجرای تبصره بند ۶ ماده ۳۳ آئین نامه داخلی.گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی صنعت فولاد کشور.گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی برقراری فوق العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای وابسته.سؤال علی اکبر اولیا نماینده مردم یزد و صدوق از وزیر امور اقتصادی و دارایی.