دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن ناكامي اغفالگران در ربودن يك دختر

اوايل همين هفته ماموران انتظامي مشهد هنگام گشتزني مشاهده كردند دو پسر جوان به دختري حمله‌ور شده و قصد دارند او را به زور سوار خودروي پژو كنند. ماموران قصد دستگيري آنها را داشتند كه مردان جوان با رها كردن دختر، سوار خودرويشان شده و محل را ترك كردند.در پي اين حادثه، ماموران به تعقيب خودروي متهمان پرداختند تا اين‌كه پس از شليك چند تير هوايي، خودروي آنها را در يكي از محله‌هاي جنوبي شهر متوقف و اين دو جوان را دستگير كردند. از خودروي متهمان چهار عدد گوشي تلفن همراه مسروقه كشف و ضبط شد.اعتراف متهمان به اغفال دخترانمتهمان با انتقال به پليس آگاهي در بازجويي گفتند دختران جوان را به عنوان مسافر سوار خودرو مي‌كردند و پس از ارتباط دوستي، آنها را اغفال و به حومه شهر كشانده و با تهديد چاقو پول و گوشي تلفن همراهشان را مي‌دزديده‌اند.متهمان در ارتباط با ربودن دختر جوان نيز گفتند: قصد ارتباط با او را داشتيم كه نپذيرفت. ما هم رفت و آمدهايش را زير نظر گرفتيم و با مشاهده او در خيابان خواسته‌مان را تكرار كرديم كه او باز هم نپذيرفت.در همين موقع تصميم به ربودن او گرفتيم كه با حضور بموقع ماموران، موفق نشديم.بنا بر اين گزارش، در پي اعتراف متهمان، آنها با قرار قانوني روانه زندان شدند. تحقيقات تكميلي از آنها ادامه دارد.منبع: جام‌جم