دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن کشف بزرگترين پايگاه قاچاق سوخت کشور

روزنامه خراسان نوشت:در روزهاي اخير ماموران دستگاه هاي امنيتي و انتظامي با محاصره و ورود به منطقه اي اطراف بندرعباس، بزرگترين پايگاه قاچاق سوخت کشور را کشف کرده اند. ماموران پس از پاکسازي اين منطقه که از چندي پيش تحت نظر بوده، مخازن 50 تا 150 هزار ليتري سوخت را در خانه هاي روستايي کشف کرده اند که به نحو کاملا پيچيده زيرزمين جاسازي شده بودند.