دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن کمرنگ شدن نظارت، عامل رشد روحیه دیکتاتوری

عضو کمیسیون ویژه جهاداقتصادی با بیان اینکه فرهنگ
نظارت پذیری در کشور وجود ندارد و اساسا نقدپذیری و پاسخگو بودن درمسئولان
ما نهادینه نشده است، گفت: کمرنگ شدن نظارت ها، عامل رشد روحیه دیکتاتوری
می‌شود.

حسین نجابت نظارت را فرآیندی دو طرفه دانست و با بیان اینکه نظارت یک فرهنگ است، گفت: اینکه سیستم‌های نظارتی فوق العاده قوی باشد اما فرهنگ نظارت پذیری و پاسخگو بودن وجود نداشته باشد، کشوربه جائی نمی رسد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر درمجلس شورای اسلامی با
تاکید براینکه مسئولان باید بپذیرند که پاسخگو باشند، افزود: دراین صورت
دستگاه‌های نظارت هم تبدیل به اهرم پیشرفت، کنترل و توسعه می شود واین
درحالی است که رشد یک بعدی هر کدام از این دو طرف، آفت کار را زیاد می کند.

وی افزود: متاسفانه برخی مواقع ملاحظه می کنیم که دستگاه‌های نظارتی از
آنجایی که یک بعدی به مسئله نگاه می کنند، گاهی مانع اجرای کار مدیریت می
شوند یا درمیان مسئولان اجرایی ترس و رعب ایجاد می کنند که این هم نوعی آفت
است.

نظارت پذیربودن دستگاه‌های اجرایی توقع به جایی است

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید براینکه نظارت پذیربودن دستگاه‌های
اجرایی توقع به جایی است، ادامه داد: مسئولان وقتی مسئولیت می پذیرند،
باید پاسخگو باشند.

 عضو کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی نظارت ناپذیری را تنها مربوط به دولت فعلی
ندانست و گفت: به طور کلی فرهنگ نظارت پذیری در کشور وجود ندارد و اساسا
نقد پذیری و پاسخگو بودن  درمسئولان ما نهادینه نشده است .

 نجابت با تاکید براینکه وجود نظارت برکارها مسئله مهمی است و کسی نمی
تواند از نظر تئوریک منکر نظارت شود، اضافه کرد: نظارت و کنترل اصل توسعه
درهرکاری است اما باز هم تاکید می کنم که نظام  باید هماهنگ رشد کند تا اثر
پذیری پیدا شود.

 نماینده مردم تهران ادامه داد: گاهی روحیه دیکتاتوری دربرخی از ما
مسئولان وجود دارد و به مجرد اینکه نظارت ها در کشور کمرنگ می شود این
روحیه رشد می کند و اتفاقا این روحیه در ایران پیشنیه تاریخی دارد و به قبل
ازپیروزی انقلاب و زمان رضاخان می رسد، بنابراین اگر قرار است کار در روال
خود پیش رود نظارت پذیری باید به یک فرهنگ تبدیل شود.

مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سخنرانی پیش از خطبه‌های
نماز جمعه این هفته تهرانگفته بود: وظیفه اصلی امروز ما این است که فرهنگ
نظارت‌پذیری را تقویت کنیم تا این گونه نباشد که زمانی که یک دستگاه نظارتی
به یک مجموعه تذکر داد و بر کار آن نظارت کرد داد و فریاد بلند شود که با
نظارت دارند جلوی پیشرفت و کار کردن ما را می‌گیرند.