دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن استقلال روى دور باخت مى افتد!

 ابرار :  اين سپاهان و تراكتورسازى هستند كه مدعى خواهند شد. گفت وگو با وى را در ذيل مى خوانيد:• دربى اصفهان اين بار زياد جذاب نبود و مورد استقبال قرار نگرفت. نظرت چيست؟- به عقيده من بازى بسيار جذابى بود و اخراج اشجارى هم روى كار ما تأثيرگذار بود. اگرچه بعد از اخراج او يك گل زديم اما اگر ۱۱ نفره بوديم، شايد مى توانستيم بازى را ببريم. استقبال كم هواداران نيز به خاطر هواى سرد اصفهان بود و اميدوارم در ادامه هواداران ما را تنها نگذارند.• فكر مى كنى كرانچار به مشكلاتى كه لوكا در اصفهان به آن برخورد كرد، برنمى خورد؟- ما با لوكا در مسائل فنى مشكل نداشتيم و او براى خودش مشكل ايجاد مى كرد. كرانچار قطعاً به مشكلاتى كه او براى خودش ايجاد كرد، برخورد نمى كند. البته لوكا نتايج بدى گرفت كه رفتنى شد و اين قانون مربيگرى است و ما قطعاً نمى گذاريم اين اتفاق براى كرانچار رخ دهد.• اين هفته هم با مس سرچشمه ديدار خواهيد كرد. بازى راحتى براى سپاهان است؟- قطعاً بازى راحتى نداريم زيرا مس سرچشمه با اينكه در انتهاى جدول است، توانسته در ۲ هفته اخير ۴ امتياز جمع كند و در اوج قرار دارد. براى پيروزى به ميدان مى رويم به رده دوم جدول چشم دوخته ايم.• به نظرت شكست استقلال مقابل صنعت نفت مى تواند در بازى هاى آينده ادامه دار باشد؟