دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن انتقاد روسيه از سرکوب معترضان

کنستانتین دولگوف کمیسر وزارت امور خارجه روسیه در امور حقوق بشر و دمکراسی و حاکمیت قانون گفت آمریکا و برخی کشورهای غربی به صورتی نامناسب بر ضد معترضان در این کشورها به زور متوسل می شوند و اقدام به سرکوب حرکتهای اعتراض آمیز مردمی در این کشورها می کنند. وی از این کشورها خواست به جای توسل به زور و سرکوب با اتخاذ تدابیر مناسب اجتماعی ، اقتصادی ، مالی و علمی به مطالبات مردم در این کشورها پاسخ مثبت دهند.