دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن ايران رقيب آمريکا در ساخت هواپيماهاي بدون سرنشين

امین حطیط در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی از بیروت درباره اهمیت فنی،نظامی و راهبردی پهپاد آمریکایی کنترل شده در ایران گفت :این هواپیما از سه ویژگی استثنایی برخوردار است.نخست توانایی رادارگریزی آن است.این هواپیما می تواند در هر حریم هوایی پرواز کند و نمی توان ان را با موشک هدف قرار داد.دوم این که این هواپیما یک ایستگاه جاسوسی کامل است و از فناوری الکترونیکی پیشرفته برخوردار است و هیچ همتایی در جهان ندارد .ویژگی سوم این هواپیما قدرت ماندن بسیار طولانی در هوا و هوانوردی طولانی است و همزمان می تواند ارتباطات خود را با مرکز پرتاب از طریق ماهواره ها حفظ کند.دیگر هواپیماهای جاسوسی بدون سرنشین در جهان از چنین ویژگی هایی برخوردار نیستند.این هواپیما در عین حال که در اختیار ارتش آمریکا قرار دارد در اختیار سی آی ای نیز قرار داده شده است تا برای این سازمان اطلاعات جمع آوری کند. وی در پاسخ به این پرسش که ایران چگونه می تواند به لحاظ نظامی از این هواپیما استفاده کند؟تصریح کرد حفظ این هواپیما برای ایران مانند یک گنج راهبردی،نظامی و فنی است.ایران در عرصه های فنی و الکترونیکی پیشرفت های زیادی داشته و در نبرد الکترونیک نیز موفق بوده است.این کشور با به دست آوردن این هواپیما تلاش می کند کدهای آن،ساختار فیزیکی و شبکه های رایانه ای پیچیده و سیستم فعال سازی و کنترل آن را شناسایی و تحلیل کند.ایران با شناسایی این هواپیما در آینده می تواند در صورت ارسال هواپیماهای جدید آمریکا به حریم هوایی ایران بر واشنگتن اعمال فشار کرده و با این هواپیما مقابله کند و از سوی دیگر تهران با استفاده از این فناوری آمریکا فناوری الکترونیکی خود را در این زمینه ارتقا می دهد.از سوی دیگر ارتقای جایگاه ایران در میان متحدان روسی و چینی تهران است و این دو کشور هزینه های هنگفتی را برای به دست آوردن فناوری این هواپیما می پردازند.