دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن بررسی‌گزارش‌سازمان‌خصوصی‌سازی‌در‌کمیسیون‌عمران

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت : دو نفر ازسازمان خصوصی سازی درباره اجرای طرح های عمرانی به کمیسیون عمران گزارش دادند.محمد حسین مقیمی با اشاره به دستورجلسه (دیروز سه شنبه ۲۲آذر)کمیسیون عمران یادآورشد: درکمیسیون عمران گزارش عملکرد سال اول برنامه پنجم توسعه و بودجه سال ۱۳۹۰ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- وزارت نیرو (بخش آب و فاضلاب)- وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) مورد بررسی قرار گرفت.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون عمران عصرامروز پذیرای دو نفراز سازمان خصوصی سازی کل کشور بود که درخصوص اجرای طرح های عمرانی در سازمان خصوصی سازی به ارائه گزارش پرداختند.نماینده مردم خمین درخانه ملت با اشاره به گزارش سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: بر اساس قانون بودجه اعتبارات از محل سهام کارخانه هایی که مالکیت دولتی دارند و در اختیار شرکتهای خصوصی قرار گرفته اند تا طرح های عمرانی بر روی آنها اجرا شود یا دیون دولت ازآن منبع به دستگاههای خدماتی پرداخت شود گزارش داده شد.