دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن تهران برای مقابله با بحران احتمالی آب آماده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا احمدنسب گفت: برای مقابله با بحران های احتمالی در تهران بضاعت محدودی داریم و باید امکانات مقابله با بحران ها افزایش یابد.مدیر مرکز مدیریت بحران آب و فاضلاب استان تهران، اظهار داشت: آب و فاضلاب استان تهران و مدیریت جامع شهری در مقابله با حوادث امکانات کافی ندارند و این میزان پاسخگوی نیازها در حوادث نیست.احمدنسب افزود: ما برای مقابله با حوادث طبیعی در آبفای استان تهران طرحی را در دست مطالعه داریم که بر اساس آن آبرسانی در شرایط اضطراری را پیاده سازی خواهیم کرد.وی بیان داشت: در این طرح مطالعه می کنیم تا مشخص شود که در شرایط رخداد بحران از چه طریقی می توانیم آب مورد نیاز را برای ساعات اولیه و روزهای اول تامین نماییم تا بر اثر بی آبی تلفاتی نداشته باشیم؟ براساس این برنامه ریزی های مدون، ما در زمان بروز بحران آبرسانی اضطراری را انجام خواهیم داد.