دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن جزئیات قیمتی انواع میوه در بازار

قیمت هر کیلوگرم انگور شاهرود 1200 تومان، انگور بیدانه قرمز 2000 تومان، انگور کندری 3500 تومان، به نطنز اصفهان 3000 تومان، پرتقال تامسون 1200 تومان، پرتقال رسمی شمال 1000 تومان، خرمالو 2000 تومان، خیار رسمی 500 تومان، خیار گلخانه‌ای 1200 تومان، نارنگی 1400 تومان، نارنگی شمال 1200 تومان و موز خوشه‌ای 1300 تومان است.همچنین قیمت هر کیلوگرم کیوی 1000 تومان، انواع سیب زرد 1800 تومان، سیب قرمز 1500 تومان، گلابی درگزی شمال 2000 تومان، گلابی شاه میوه 3500 تومان، گریپ فروت 1000 تومان، لیموشیرین 1200 تومان، سیب سبز 1500 تومان، انار دماوندی 3000 تومان است.در بازار صیفی‌جات نیز هر کیلوگرم فلفل دلمه ای 1200 تومان، هر کیلوگرم بادمجان دلمه ای 700 تومان، هر کیلوگرم بادمجان قلمی 700 تومان، گوجه انباری 800 تومان، چغندر 700 تومان، سبزی جور 500 تومان، سبزی خوردن 500 تومان، سیب زمینی استانبولی 2200 تومان، سیر 3500 تومان، گوجه گلخانه ای 2000 تومان و کاهو پاک کرده 500 تومان است. کدو مسمایی نیز به قیمت 800 تومان، کرفس 350 تومان، کلم سفید 400 تومان، کلم قرمز 500 تومان عرضه می شود.