دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن حذف 2000 فرصت شغلی فرانسوی ها

به نوشته شماره امروز روزنامه لوفیگارو ، پس از بانک های ب ان پ پاری با و سوسیته ژنرال اکنون نوبت به کردی اگریکول رسید تا از شمار نیروهای خود بکاهد.بانک کردی اگریکول پس از سرعت یافتن بحران بدهی در تابستان امسال چاره ای جز بهینه سازی فعالیت ها و کاستن از خطرات بر کارنامه مالی خود نداشت.در شعبه سرمایه گذاری و اعتباری این بانک که در پنجاه و هشت کشور جهان دایر است هزار و پانصد فرصت شغلی از بین خواهد رفت.طرح اصلاحات بانک کشاورزی فرانسه مطابق با معیارهای مورد درخواست مقامات اروپایی صورت می گیرد.بانک های فرانسوی ملزم اند تا پانزدهم دسامبر جزئیات طرح انطباق خود را به سازمان نظارت بر بانک ها ارائه کنند.