دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن رقابت شدید چين با امريکا دراقيانوسها

آندریه کارنیف معاون مدیر موسسه کشورهای آسیا و آفریقا در مسکو در ویژه برنامه شبکه تلویزیونی روسیا الیوم با عنوان آیا چین ارباب اقیانوسها می شود گفت همزمان با افزایش توان اقتصادی چین ، بودجه نظامی این کشور نیز از جمله اعتبارات مالی مربوط به تقویت نیروی دریایی و هوایی رو به افزایش است. وی افزود چین همواره در نظریه نظامی خود تجدید نظر می کند و این کشور اکنون در دورترین مناطق جهان منافع راهبردی دارد.پکن همچنین یک خط قرمز فرضی در مناطق مختلف دارد. کارنیف گفت راهبرد چین فقط برای حمایت از امنیت راهها و گذرگاههای دریایی و مبارزه با دزدان دریایی نیست بلکه پکن بلندپروازیهای بزرگی دارد و نه فقط به اقیانوس هند ، بلکه به اقیانوس آرام نیز چشم دوخته است.چین با ژاپن و ویتنام و فیلیپین و هند اختلافات قدیمی مربوط به مرزهای دریایی دارد. کارنیف گفت چین برای تامین امنیت خطوط نفتی تلاش می کند به خصوص آنکه بیش از پیش نفت خود را از منطقه خلیج فارس تامین می کند. چین برای ساخت ناوهای هواپیمابر نیز یک طرح بزرگ دارد که بر اساس آن سه ناو هواپیمابر خواهد ساخت. از طرف دیگر تواناییهای هند نیز به سرعت در حال رشد است و این کشور نیز برنامه های بلند پروازانه ای برای توسعه نفوذش در اقیانوس هند دارد. هند می خواهد اقیانوس هند مانند دریاچه ای متعلق به این کشور باشد به همین سبب روابطش را با آن دسته از کشورهای همسایه چین که با پکن دیگاه متفاوتی دارند تقویت می کند. آنچه رخ می دهد تنش آفرینی در دو غول بزرگ نوظهور آسیایی است قطعا تنشها بین پکن و دهلی نو افزایش خواهد یافت . کارنیف گفت از طرف دیگر فرمانده ناوگان امریکا در اقیانوس آرام گفته است کشورش در حال حاضر از توانایی های ناوهای هواپیما بر چینی نگران نیست. این کارشناس روسی گفت به نظر می رسد امریکایی ها درک می کنند چینی ها در ابتدای راه قرار دارند اما واشنگتن در عین حال برنامه نظامی دریایی چین را با دقت پیگیری می کند ولی می توان پیش بینی کرد درگیریهای نظامی دریایی در وهله اول بین چین و امریکا رخ نخواهد داد بلکه بین چین و همسایگانش رخ خواهد داد که روابط بین آنها به صورت واضحی متشنج شده است و هر از چند گاهی حوادث و اصطکاکهایی رخ می دهد ، مانند قطع کابلهای دریایی .همچنین لحن پکن در هر حادثه ای شدید اللحن است و جامعه چین از پکن می خواهد موضع قاطعانه تری اتخاذ کند .در ویتنام نیز برنامه مقابله با چین آغاز شده است .امریکا از این وضع خرسند است و خودش را داور بین طرفها معرفی می کند اما امریکا و چین در دراز مدت رقیب یکدیگر خواهند بود .