دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن رویای ورود سیصد میلیون توریست چینی بر باد رفت

ابتدا: هفته گذشته معاون گردشگری سلزمان میراث فرهنگی و گردشگری در حالی که کمتر از پنج ماه از زمان صدارتش بر صنعت توریسم کشور میگذشت برکنار شد. وی همان مدیری است که در طرحی بدیع با کشف این نکته که چین یک میلیارد و دویست میلیون نفر جمعیت دارد به این نتیجه رسیده بود ایران تاکنون در سیاستهای بازاریابی حوزه گردشگری خود اشتباه میکرده است. چون اگر با تمرکز بر بازار چین ما بتوانیم حداقل 25 درصد جمعیت این کشور را جذب کنیم به معنای ورود سالانه افزون بر سیصد میلیون گردشگر در سال خواهد بود. وی حتی برای آغاز این طرح در راس هیئتی از کارشناسان سازمان متبوعش سفری هم به چین رفته بود. اما حالا قبل از اینکه اولین چینی به ایران بیاید خودش برکنار شده است.بعد: قبلا هم یک بار در همین ستون گفته شده بود که با توجه به اینکه بازه برنامه های جامع گردشگری بین پنج تا پانزده سال است به طور معمول دوره مدیریت های گردشگری در همه کشورها خیلی طولانی بوده و از دست کم پنج سال تا حتی متوسط ده سال را شامل می شود. اما طی همین سه سال گذشته متولی گردشگری ایران هفت بار تغییر کرده است. یعنی به طور متوسط هر پنج ماه یک مدیر. اینکه هر کدام از این مدیران از کجا آمده و بعد هم به کجا رفته اند خود نکته قابل تاملی است، اما نکته جالبتر این است که هر کدام از این مدیران در مصاحبه های خود مدعی بودند قصد د ارند اقتصاد ایران را از وضعیت تک محصولی نجات داده و گردشگری را جایگزین نفت کنند. بیچاره روح مرحوم ویلیام ناکس دارسی!سرانجام: نگارنده از برکناری متولی گردشگری کشور متاسف است. نه به خاطر از دست رفتن رویای ورود سیصد میلیون گردشگر چینی، بلکه به این خاطر که مدیری که تازه یاد گرفته بود سیصد میلیون یعنی چند نفر و جذب سیصد میلیون توریست یعنی چه، حالا باید جای خود را به مدیری بدهد که از نو ناچار به آموختن این مباحث است.وبلاگ ناصر کرمی