دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن سهمیه بنزین دیماه امکان دارد مثل آذر باشد

به گزارش خبرنگار جامعه فارس، عبدالله جلالی در خصوص میزان سهمیه بنزین دی ماه گفت: تصمیم‌گیری در خصوص قیمت سوخت و میزان سهمیه بنزین دی توسط ستاد هدفمندی یارانه‌ها انجام می‌گیرد. وی در ادامه افزود: هنوز هیچ پیشنهاد جدیدی در خصوص میزان سهمیه به ما داده نشده است اما ممکن است سهمیه مانند آذر ماه باشد.به گزارش فارس، سهمیه بنزین آذرماه ۶۰ لیتر بوده است.