دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن ليگ حرفه اى با تيم هاى استاندارد پولدار !

•چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۴۳۰ ، رئيس فدراسيون فوتبال به خبرنگاران گفت: از فصل آينده ( فصل ۱۴۳۱-۱۴۳۲ ) به تيم هاى غير استاندارد مجوز حضور درمسابقات ليگ برتر را نخواهيم داد.خبرنگاران پرسيدند: تيم هاى استاندارد بى پول چى ، آياآنها مى توانند در ليگ برتر بازى كنند؟ رئيس فدراسيون فوتبال پاسخ داد: خير ، تيم هاى استاندارد بى پول هم نمى توانند حضور يابند. خبرنگاران از وضعيت اشكانى پرسيدند و رئيس فدراسيون فوتبال جواب داد: اشكانى حتما در اردوى بعدى تيم ملى حضور خواهد داشت . خبرنگاران پرسيدند: شايد كروويچش ، سرمربى تيم ملى او را دعوت نكند ،چطور شما قاطعانه او را دعوت كرده ايد؟ رئيس فدراسيون فوتبال پاسخ داد: شما سرمربى تيم ملى را ميبينيد تا از او سوال كنيد ؟ ما هم از او خبرى نداريم وگرنه از كروويچش مى پرسيديم . احتمالا وقتى كروويچش يكى دو ماه ديگر از مرخصى بيايد از او در اين مورد مى پرسم!خبرنگاران گفتند: نميشد يك مربى ديگرى را به خدمت مى گرفتيد كه سالى يك ماه مرخصى برود نه اينكه سالى يك ماه اينجا باشد! رئيس فدراسيون فوتبال پاسخ داد: به نكته خوبى اشاره كرديد ، بايد در مورد اين موضوع يك كمى بيشتر فكر كنم!خبرنگاران پرسيدند : چرا سهميه نمايندگان فوتبال ما در مسابقات جام باشگاههاى آسيا نصف شد ، آيا اين مسئله به خاطر ضعف فدراسيون بوده؟ رئيس فدراسيون فوتبال گفت: خير ، فدراسيون فوتبال خيلى هم خوب كار مى كند اما مشكل در اينجا بود كه تيم هاى ما برعكس فدراسيون فوتبال اصلا حرفه اى نيستند ، تازه ما شانس آورديم همين ۲ سهميه را هم براى مسابقات جام باشگاههاى آسيا ۲۰۵۲- ۲۰۵۳ كسب كرديم چون با اين فوتبالى كه ما داريم احتمالا تعداد سهميه ما براى فصل ۲۰۵۳- ۲۰۵۴ به يك تيم خواهد رسيد !خبرنگاران پرسيدند: بعدش چى ؟ رئيس فدراسيون فوتبال در حاليكه لبخند بر لب داشت گفت: مهم اين است كه فدراسيون فوتبال داره خيلى خوب كار مى كند حالا اگر هيچ سهميه اى در جام باشگاههاى آسيا هم نداشته باشيم زياد هم مهم نيست! ابرار