دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن مخالفت مجلس با اختصاص واحدهاي مسكوني به دفاتر اداري، تجاري يا صنعتي

نمايندگان مجلس در ادامه بررسي مواد مراعا مانده از طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار، با اختصاص واحدهاي مسكوني به دفتر اداري، تجاري يا صنعتي مخالفت و ماده 16 اين طرح را حذف كردند.به گزارش ايسنا، بر اساس اين ماده حذف شده،‌ مالكان واحدهاي مسكوني موجود در پهنا‌هاي كار و فعاليت و مختلط در طرح تفصيلي مصوب شهرها، مي‌توانستند به شرط استفاده از كل ساختمان براي اين منظور و يا كسب رضايت كليه‌ي مالكان واحدهاي موجود در ساختمان از واحد خود براي انجام امور دفتري، تجاري يا صنعتي استفاده كنند.درخواست حذف اين ماده از سوي محمدجواد ابطحي مطرح و علي‌اصغر يوسف‌نژاد و اسدالله بادامچيان به عنوان موافقان و مخالفان حذف صحبت كردند.در پايان از 197 نماينده حاضر، 116 نماينده با اين پيشنهاد موافقت كردند. بدين ترتيب ماده 16 طرح مذكور حذف شد.