دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن پديده نادر رنگين‌كمان سفيد در قطب شمال

يك كاوشگر قطب شمال در جريان سفر اخير خود به اين منطقه با پديده زيبا و نادر يك رنگين‌كمان سفيد مواجه شده و آن را به تصوير كشيده است.به گزارش ايسنا، اين پديده كه «كمان مه» نام داشته و توسط «سام دوبسون» روسي ثبت شده است، شبيه به رنگين‌كمان بوده، اما به جاي باران، در مه تشكيل مي‌شود.به دليل اندازه كوچك قطرات آب تشكيل‌دهنده مه كه كوچكتر از 0.05 ميليمتر است، رنگ اين كمان به صورت سفيد بوده و از چند رنگي رنگين‌كمانهاي معمول برخوردار نيست.به گفته «دوبسون» 51 ساله، اين تصوير در نيمه شب گرفته شده كه به دلايل شرايط قطبي آسمان به رنگ روشن بوده است.«دوبسون» اظهار كرد: اين پديده در ابتدا شبيه به ابر بوده، اما با نزديكتر و دقيق‌تر شدن به آن، يك قوس سفيدرنگ نمايان شده است.اين عكاس روسي بر روي كشتي يخ‌شكن هسته‌اي «50 سال پيروزي» كه يكي از بزرگترين كشتي‌ها در نوع خود به شمار مي‌رود، در حال خروج از شهر «مورمانسک» بود كه اين پديده را مشاهده كرد.