دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن کاهش اعتماد فرانسوی ها به اروپا

روزنامه لوموند نوشت : اعتماد فرانسویان به اروپا برای حل بحران روز به روز کاهش می یابد. این روزنامه در شماره امروز خود در اینترنت افزود : تحقیقات موسسه نظرسنجی ایپسوس -لوژیکا بیزنس نشان می دهد پنجاه درصد فرانسویان اعتمادی به اروپا برای حل بحران ندارند. این نظرسنجی که همزمان با برگزاری اجلاس سران اروپا در بروکسل در روزهای نهم و دهم دسامبر انجام شد از افزایش محسوس بدبینی به اروپا حکایت دارد. بر این اساس نیمی از فرانسویان موافق و نیمی مخالف اروپا هستند در حالی که ده سال پیش طرفداران اروپا به شصت و چهار درصد می رسیدند. این تحقیق نشان می دهد افراد تحصیل کرده و هواداران برخی احزاب سیاسی دید خوبی به اروپا دارند در حالی که کارگران ، بیکاران ، هواداران احزاب راست افراطی و چپ افراطی ضد اروپا هستند و حتی در مقابل اروپا خصومت نشان می دهند. یک تحلیل گر موسسه ایپسوس می گوید : مردم بیشتر به ناتوانی مسئولان اروپایی برای حل بحران انتقاد دارند.بیشتر فرانسویان خواهان تقویت قدرت اتحادیه اروپا در زمینه زیست محیطی و بودجه ای اند. نظرسنجی دیگری که سی ان ان اینترنشنال در هفت کشور اروپایی انجام داده است نشان می دهد المانی ها بیش از فرانسوی ها به اروپا بدبین اند.