دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن حمله هدایتی به دلالی !

سایت استیل آذین: حسین هدایتی گفت: «عجب از فسادی که بر سر فوتبال ایران سایه افکنده و برخی ارکان آنرا نشانه گرفته و عجیب تر اینکه آنچه بجایی نمی رسد البته فریاد است.فریاد استیل آذین به خاطر کسر ناحق 12 امتیاز از تیم فوتبال به دلیل تخلف آشکار ایجنتی شناخته شده بنام خشایار محسنی و همکارانش بلند است و گویا گوش شنوایی در فدراسیون فوتبال و کمیته اخلاقی اش نیست که حق مظلومی را بستاند و آنگاه است که انسان را به یاد این شعر می اندازد که شاعر گفت:گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری!این بیت شعر است که مصداق ظلمی است که به باشگاه استیل آذین شده است و دریغ از دادستانی از سوی مسند نشینان فدراسیون فوتبال!و حال آنکه دوستان عزیز به جای برخورد با این ایجنت نام ایجنت دیگری را به زبان می آورند. جهت یادآوری به دوستان در فدراسیون فوتبال و هیات رسیدگی به تخلفات عرض می کنم که باشگاه استیل آذین هیچ شکایتی از آقای شهرداد ناظمی که البته همکاری رضایت بخشی هم با باشگاه استیل آذین داشته است ندارد و اتفاقا شکایت ما از ایجنتی دیگر به نام خشایار محسنی است که البته امید ما به برخورد دوستان با این ایجنت و احقاق حق باشگاه استیل آذین هر روز کم رنگ و کمرنگ تر می شود.»