دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن دنیزلی 99درصد مربی پرسپولیس میشود؟

با اتفاقاتی که امروز افتاده باید مصطفی دنیزلی را سرمربی پرسپولیس بدانیم هر چند که در فوتبال ایران هر لحظه ممکن است اتفاقاتی بر خلاف روال بیفتد.به گزارش سایت گل ، بر اساس خبرهایی که به سایت گل رسیده که رویانیان امروز قرار بوده به ترکیه برود و فردا همراه با دنیزلی به تهران بازگردد و شاید دنیزلی میهمان ناخوانده بازی پرسپولیس و راه آهن شود.حتی اگر رویانیان به ترکیه نرفته باشد اما قرار طرفین بر این است که  مدیرعامل پرسپولیس برای پرداخت برای پرداخت پیش پرداخت قرارداد آقا مصطفی حرکتی جدی انجام بدهد تا  این مربی ترک  بهانه های خانوادگی را بی خیال شود. چیزی که مسلم است ؛  رویانیان او را مجاب کرده که سرمربیگری پرسپولیس بحران زده را قبول کند.قرارداد دنیزلی با برنامه تلویزیونی که مفسر آن بود هم به پایان رسیده و شرایط برای حضور او در پرسپولیس کاملا مهیا به نظر می رسد.