دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن علت تاخیر در اعلام نتایج سرشماری چیست؟

بر اساس آخرين اطلاعات دريافتي، مشخص شده است كه علت تاخير در اعلام نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال جاري، زياد بودن تعداد خانوارهاي غايب و نبود اطلاعات آن‌ها در بانك اطلاعاتي سرشماري است. به گزارش ایسنا، حدود پنج درصد خانوارهاي كل كشور هنگام سرشماري عمومي نفوس و مسكن غايب بوده يا اطلاعات در اختيار ماموران سرشماري قرار نداده‌اند.با وجود اعلام حدود 21 ميليون خانوار در كل كشور، در واقع بيش از يك ميليون خانوار اطلاعات خود را در بانك اطلاعاتي مركز آمار ايران ثبت نكرده‌اند.بنا بر اعلام اوليه دبير ستاد سرشماري، بعد خانوار در كشور هم اكنون حدود چهار نفر است كه در واقع مي‌توان گفت بيش از چهار ميليون نفر اطلاعات خود را در اختيار ماموران سرشماري قرار نداده‌اند. اگرچه ستاد سرشماري در اطلاعيه اوليه خود جمعيت كشور را حدود 75 ميليون نفر اعلام كرد، اما مشخص نيست با وجود نبود اطلاعات جمعيتي بيش از چهار ميليون نفر، اين تعداد به جمعيت اعلام شده كشور افزوده مي‌شود يا جزئي از آن است.