دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن مظلومي از فرط عصبانيت به رختكن نرفت

 به گزارش سايت گل مظلومي با پيروزي در اين ديدار مي‌توانست تا حدود زيادي خيال خود را بابت فاصله گرفتن از حريفان بيشتر كند ولي تيم او در بدترين زمان ممكن شكست خورد.مظلومي بعد از پايان بازي همراه با سرمربي صنعت نفت مصاحبه‌اي با گزارشگر شبكه سه داشت و سپس به سالن كنفرانس رفت. او بعد از ترك سالن مستقيم به سمت اتوبوس استقلال رفت و حاضر نشد به رختكن برود.