دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن الحاق ایران به کنوانسیون جلوگیرى از آلودگى دریا

 لایحه اصلاحیه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللى جلوگیرى از آلودگى دریا ناشى از کشتیها از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.لایحه اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست(1) ضمیمه ششم قانون الحاق ایران به ضمایم(3)،(4) و (6) کنوانسیون بین المللى جلوگیرى از آلودگى دریا ناشى از کشتیها-مصوب 1387- که بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هئیت وزیران رسیده است برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: کنوانسیون بین المللی جلوگیرى از آلودگى دریا ناشى از کشتیها در سال 1973 میلادی با برگزاری کنفرانس بین المللی آلودگى دریا توسط سازمان بین المللی دریانوردی به تصویب رسید. این کنوانسیون که بعداً توسط پروتکل 1978 اصلاح و به طور اختصار تحت عنوان “مارپل 78/1973” از آن یاد می شود، شامل مقررات و ویژگی های کاربردی مهمی در خصوص ساختمان کشتی ها، بنادر و تجهیزات آنها به منظور جلوگیری از آلودگی دریاست. دولت جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال های 1380 و 1387 به ترتیب کنوانسیون بین المللی یاد شده و شش ضمیمه آن ملحق شده است. اخیراً نیز اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست(1) ضمیمه ششم این کنوانسیون در خصوص معیارهای شناسایی مواد مضر به صورت بسته بندی و فرم مکمل بازبینی شده گواهینامه بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا به تصویب رسیده است. لذا با توجه موارد یاد شده و در اجرای اصول(77) و (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن لایحه اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست(1) ضمیمه ششم قانون الحاق ایران به ضمایم(3)،(4) و (6) کنوانسیون بین المللى جلوگیرى از آلودگى دریا ناشى از کشتیها-مصوب 1387- برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.