دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن انتزاع کشاورزی از صنعت کارشناسی نیست

نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت: طرح انتزاع کشاورزی از صنعت کارشناسی نیست.سید کاظم موسوی در گفت و گو خبرنگار اقتصادی فارس، با بیان اینکه برخی بر این باورند که در بحث ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی مباحث بازرگانی در یک وزارتخانه بیشتر به سمت و سوی امور صنعتی سوق پیدا کرده است.افزود: هرگز بخش کشاورزی در وزارتخانه جدید مغفول نمانده است.ازنظر وی ، وزارت صنعت، معدن و تجارت ازتجارب مفیدی درحوزه تنظیم بازار حوزه محصولات کشاوزری برخوردار است و نباید این موضوع را نادیده گرفت .وی افزود: موضوع بازرگانی و تجارت در حوزه داخلی و خارجی کاری تخصصی محسوب می‌شود و امکان جداسازی مواردی مانند مذاکرات تجاری درحوزه کشاورزی از وزارت صنعت،معدن و تجارت کارشناسانه نیست.