دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن سرانه ورزشی هر دانشجو 25 هزار تومان در سال

مدير تربيت ‌بدني دانشگاه علوم پزشکي تهران سرانه ورزشي دانشجويان اين دانشگاه را25هزار تومان در سال اعلام کرد و گفت: گسترش ورزش هاي همگاني در بين جوانان، بومي و علمي کردن ورزش در دانشگاه و گسترش فضاهاي سرپوشيده از مهم ترين برنامه هاي آتي اين مرکز است که اميدواريم با اين بودجه بتوان به اهداف دست يافت.محمد کوشکي در نشست خبري افتتاحيه اولين المپياد ورزشي دانشجويان دانشکده‌هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران توجه به بومي کردن ورزش هاي قهرماني در دانشگاهها را بسيار ضروري دانست و افزود: با توجه به اهداف و سياست‌هايي تدوين شده بر اساس استراتژي 5 ساله در دانشگاه، بايد برنامه‌ريزي هاي عملياتي جهت بومي کردن و توجه به ورزش قهرماني داشته باشيم.وي در ادامه با تاکيد بر اينکه در اين رقابت ها رشته ي آمادگي جسماني براي اولين بار براي پسران در نظر گرفته شده است، يادآور شد: پسران در رشته‌هاي شطرنج، واليبال، فوتسال، تنيس روي ميز، بدميتون، دارت، شنا، تيراندازي، کشتي، کاراته، تکواندو و دو ميداني با هم به رقابت مي‌پردازند و دختران در تمام اين رشته‌ها به جز فوتسال، دو ميداني و کشتي با هم رقابت مي‌کنند.کوشکي همچنين حجم دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران را 17هزار نفر عنوان کرد و گفت: با توجه به ادغام دو دانشگاه علوم پزشکي ايران و تهران حجم دانشجويان بدون احتساب ورودي‌هاي سال جديد به بيش از17هزار نفر در اين دانشگاه رسيده است که از اين تعدادحدود 10هزار دانشجوي دختر و 7هزار دانشجوي پسر هستند.وي در ادامه شناسايي نخبگان ورزشي را از مهم ترين حسن‌هاي اين المپياد ورزشي عنوان کرد و تصريح کرد:‌ با برگزاري اين مسابقات مي توان تيم‌هاي منتخب دانشگاهي شناسايي را به منظور شرکت در مسابقات المپياد ورزشي دانشجويان علوم پزشکي کشور که سالي يکبار توسط وزارت بهداشت برگزار مي شود شناسايي کرد.مسئول تربيت ‌بدني دانشگاه علوم پزشکي تهران همچنين با تاکيد بر اينکه اولين المپياد ورزشي در دانشگاه با شرکت يک هزار و پانصد وزرشگاه آغاز شده است، خاطر نشان کرد: اولين المپياد ورزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران با حضور 1500 ورزشکار آغاز شده که950 نفر آن را تيم‌هاي پسران و550 نفر را تيم‌هاي دختران تشکيل مي‌دهند.وي در ادامه با اشاره بر اينکه اين مسابقات دو روز براي پسران و دخترانه به صورت جداگانه افتتاح مي‌شود، افزود: مسابقات اولين المپياد ورزشي در دو از22 آذر ماه سال جاري به مدت 10 روز مسابقات ادامه دارد بطوري که در اين مسابقات دانشجويان پسر در 13رشته ورزشي و دختران در10رشته ورزشي با هم به رقابت مي‌پردازند.مسئول تربيت ‌بدني دانشگاه علوم پزشکي تهران توجه به ورزش جوانان به منظور گسترش ورزش هاي همگاني ضروري دانست و گفت: اگر هر جامعه‌اي بخواهد به سمت ورزش همگاني پيش برود بايد اين ورزش در قشر جوان آن رسوخ کند که با امتياز بندي ورزشي در دانشکده ها اين امکان ميسر خواهد شد.وي در مورد برنامه‌هاي آتي دانشگاه علوم پزشکي تهران در جهت بومي کردن و علمي کردن ورزش گفت: توجه به واحدهاي درسي تربيت‌ بدني در دانشگاه و برگزاري جشنواره ورزشي خوابگاهها در هفته ي خوابگاهها در ارديبهشت سال جاري از مهم ترين برنامه هاي ورزشي اين مرکز است.پيشکسوت اسبق تيم ملي واليبال ايران در ادامه به سرانه ورزشي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران اشاره کرد و افزود: در حال حاضر سرانه ورزشي دانشجويان اين دانشگاه 25 هزار تومان است که علاوه بر اين بسته آموزشي حدود 60هزار تومان براي دانشجويان جديدالورود تهيه کرده‌ايم.کوشکي در پايان با بيان اينکه به طور متوسط سرانه فضاي ورزشي هر دانشجو2.34 سانتيمتر است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر ميزان فضاي ورزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران 39هزار متر مربع است که با برنامه‌ريزي صورت گرفته درصدديم سالن‌هاي سرپوشيده را نيزافزايش دهيم. منبع: ایسنا