دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن نگرانی تایلند از کاهش گردشگران ایرانی

مهر نوشت:مهمترین اتفاق حوزه گردشگری با توجه به اینکه مدتهاست متولیان گردشگری در ایران دیگر برنامه و طرحی ارائه نمی کنند، برگزاری یک نشست خبری توسط متولیان گردشگری تایلند بود که در ساختمان سفارت تایلند در ایران برگزار شد.گردشگران ایرانی بیشتر از آنکه صنعت گردشگری داخلی را گسترش دهند تمایل دارند با هزینه سفرهای خارجی خود درآمد ملی کشورهای بیگانه را پر کنند، به همین دلیل است که سفیر تایلند در نسشت خبری خود ایران را اولین کشور گردشگر فرست به تایلند معرفی می کند و نگران این است که مبادا ایرانیان به دلیل وقوع سیل در این کشور از وضعیت گردشگری تایلند خبرهای ناخوشایند بشنوند و دیگر به این کشور سفر نکنند.او در اولین فرصت پس از ساماندهی به مراکز اقامتی و گردشگری تایلند یک نشست گذاشت و اعلام کرد که گردشگران ایرانی بدانند تایلند همواره مثل قبل پذیرای آنها هست. هر چند که این ایده و تفکر در جای خود جای تحسین دارد اما کارشناسان گردشگری می گویند ای کاش متولیان گردشگری ایران هم از این ایده ها کمی یاد بگیرند!