دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن 10 میلیون پورت پر سرعت برای اینترنت

بر اساس قانون برنامه پنجم، 10 میلیون پورت پر سرعت در طول 5 سال اجرای برنامه، باید در کشور ایجاد شود.به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، آخرین آمار دایری (فعال) تعداد پورت‌های پر سرعت (ADSL) نصب شده از سوی بخش خصوصی کشور (شرکت‌های PAP)، امروز در نشست خبری این گروه اعلام شد.بر اساس این گزارش، شرکت های PAP، تا پایان شهریور ماه سال جاری، یک میلیون و 40 هزار پورت پر سرعت (ADSL) را دایر کرده اند.بنا بر این گزارش، بخش خصوصی فعال در زمینه ارائه خدمات ADSL، تا پایان شهریور ماه سال جاری، در مجموع یک میلیون و 500 هزار پورت پر سرعت را در استان های مختلف کشور نصب کرده است.بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه کشور، قرار بود، طی 4 سال برنامه، یک میلیون و 275 هزار پورت پر سرعت توسط بخش خصوصی و 270 هزار پورت توسط شرکت مخابرات نصب شود که با تمدید یک ساله برنامه چهارم، این هدف با رشد 15 تا 20 درصدی در پایان برنامه، محقق شد.همچنین قرار است، در مدت برنامه پنج ساله کشور نیز 10 میلیون پورت پر سرعت نصب و دایر شود که هنوز مشخص نیست ایجاد پورت پر سرعت یا ایجاد بستر، در اهداف برنامه پنجم مد نظر بوده است.